21

kw.

Centrum Świebodzkie – wnioski »

Architektura i Urbanistyka

18-wizu2Obszar nazwany tutaj Centrum Świebodzkim, poprzez przekształcenie i sprzedaż tych terenów, może się stać nowoczesnym centrum Wrocławia. Wielkomiejską dzielnicą biurowo – handlową z wyraźnymi funkcjami mieszkaniowymi dzięki najlepszej komunikacji konkurencyjną dla terenów pełniących dziś funkcje centralne, czyli Starego Miasta.

Wydaje się, że żeby to osiągnąć, najkorzystniej zdecydować się na wersję 3, z zabudowanym tunelem do Dworca Świebodzkiego i z trasą nad tunelem. Pozwala on na maksymalizację zysków, tak dla sprzedającego, jak i dla miasta – jednocześnie nie przekreślając planów wykorzystania dworca dla celów komunikacji szynowej z Lotniskiem. Dodatkowo wariant ten daje w przyszłości możliwość na rozważenie pociągnięcia w kierunku Wielkiej Wyspy linii podziemnej i dalej w kierunku Psiego Pola.

Interesujący wydaje się także wariant 5, czyli budowa Wrocławskiego Dworca Centralnego – głównej stacji przesiadkowej dla miasta i regionu. Oczywiście budowa nie będzie tania, ale pozwoli na wprowadzenie od razu w życie wariantu 1 – czyli całkowitą rezygnację z funkcji transportowych Dworca Świebodzkiego wraz z prowadzącymi do niego torami co pozwoli na sprzedaż wszystkich omawianych gruntów po najkorzystniejszych cenach. Każdy z omówionych wariantów można podzielić na etapy realizacji. Obszar należący do Gminy Wrocław położony jest na północ od ul. Robotniczej i ten teren bez względu na przyjęty wariant dla dworca można zacząć zagospodarowywać od razu wg przedstawionej koncepcji.

Tereny należące do PKP S.A. można zagospodarowywać po przyjęciu jednego z wariantów natomiast tereny zlokalizowane w rejonie ŚTP i na zachód od niej po uregulowaniu spraw własnościowych z obecnymi użytkownikami. Dla właściwego, optymalnego zagospodarowania ww. terenów niezbędne są regulacje prawne i geodezyjne. Najlepszym rozwiązaniem byłoby scalenie poszczególnych działek, zarówno tych miejskich, kolejowych oraz Skarbu Państwa i ponowna ich parcelacja, dostosowana do nowego kształtu zagospodarowania terenu i wytyczonych korytarzy komunikacyjnych. Pozwoli to na uzyskanie optymalnych kształtów dla nowych działek, przez co zwiększy się ich atrakcyjność dla przyszłych inwestorów. Pozwoli to także na stworzenie spójnej i zwartej zabudowy. Rozbicie dużych działek na mniejsze pozwoli na łatwiejszą ich sprzedaż (oraz zwiększenie zysków z tej sprzedaży) i etapowanie zagospodarowywania całego terenu oraz będzie bezpieczniejsze zarówno dla sprzedającego jak i przyszłych inwestorów. Dzięki takiemu zabiegowi nie popełni się ponownie
błędu jakim była sprzedaż dużego terenu Centrum Południowego (pomiędzy hotelem „Wrocław” a byłym Poltegorem) jednemu inwestorowi, który obecnie ma problemy z realizacją inwestycji i zobowiązań w stosunku do sprzedającego (UM Wrocławia). Mniejsze działki wpłyną korzystnie na jakość zabudowy i urozmaicą krajobraz miasta.
17-wizu115-wizu10-wizu3

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
Centrum Świebodzkie - wnioski, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl