20

kw.

Centrum Świebodzkie – propozycje zagospodarowania »

Architektura i Urbanistyka

swiebodzki_halasJako Centrum Świebodzkie przyjęto obszar ograniczony od północy Trasą Strzegomską, od wschodu placem Orląt Lwowskich, od południa nieczynną linią do Dworca Świebodzkiego (trasą Świebodzką), a od zachodu linią kolejową W-w Główny – W-w Mikołajów i ul. Góralską.


Obszar Centrum Świebodzkiego został zaprojektowany jako dzielnica o wielkomiejskim charakterze, z szerokimi alejami obsadzonymi szpalerami drzew (Trasa Strzegomska, Trasa Świebodzka i Śródmiejska Trasa Południowa) oraz siatką ulic lokalnych dzielących obszar na kwartały. Przebieg głównych tras komunikacyjnych, kształt obszaru objętego opracowaniem jak również urbanistyczne uwarunkowania przyległych terenów determinują podział terenu na kwartały i przebieg ulic lokalnych, będących przedłużeniem istniejących ulic spoza obszaru lub dawnych ich przebiegów, które postuluje się przywrócić. Ulica Robotnicza jako jedyna istniejąca na tym obszarze ulica pozostaje w swoim historycznym przebiegu w niemalże niezmienionej formie. W jej centralnej części zbiegają się projektowane ulice lokalne będące przedłużeniem ulic: Od północy ul. Inowrocławskiej, od południa ul. Kolejowej oraz ulice nowoprojektowane. Takie ukształtowanie przestrzenne scala rozdzielone dotychczas przedmieście Świdnickie od południa i Mikołajskie od północy, harmonijnie wkomponowując nową dzielnicę w istniejącą tkankę miejską.

Podstawowym założeniem przyjętym przy proponowanych wariantach zagospodarowania obszaru Centrum Świebodzkiego jest niedopuszczenie za wszelką cenę na umieszczenie łącznika ulic Szpitalnej i Robotniczej w ciągu Śródmiejskiej Trasy Południowej na wiadukcie wyniesionym na 6 lub 7 metrów ponad poziom otaczającego terenu.

Takie rozwiązanie to same minusy. W bezpośrednim sąsiedztwie nie da się nic zbudować. Wywyższenie jezdni ponad poziom ziemi znacznie zwiększa uciążliwość hałasu generowanego przez ruch uliczny. Biorąc pod uwagę przykład Gądowianki można założyć, że obszar negatywnego wpływu estakady (przekroczenie hałasu ponad wszelkie normy), na którym lokowanie funkcji mieszkalnych jest niemożliwe, sięga 200 metrów od wiaduktu. A ograniczenie potencjalnych funkcji wpłynie bezpośrednio na cenę sprzedawanych w pobliżu gruntów.

Co gorsze estakada uniemożliwia skomunikowanie terenów Centrum Świebodzkiego ze ŚTP ze względu na różnicę poziomów co dodatkowo obniży ich wartość. Zastosowanie kilku równoległych ulic na poziomie terenu pozwoli natomiast doskonale skomunikować ten teren z pozostałą częścią miasta. Nie należy także zapominać, że rezygnacja ze zdaniem autorów zupełnie niepotrzebnego wiaduktu znacznie ułatwi przyszłe połączenie tramwajowe wzdłuż Śródmiejskiej Trasy Południowej, co jest przecież planowane przez UM Wrocławia.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (6 votes cast)
Centrum Świebodzkie - propozycje zagospodarowania, 9.0 out of 10 based on 6 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl