20

kw.

Centrum Świebodzkie – Opis obecnej sytuacji »

Architektura i Urbanistyka

Wrocław_WPIObszar zaplecza Dworca Świebodzkiego to dziś największa niezagospodarowana „dziura” w mieście, wymagająca rewitalizacji i zmiany dotychczasowej funkcji. Centralne położenie na mapie miasta, łatwość skomunikowania go z obecnymi lub przyszłymi strategicznymi rejonami sprawia, że teren ten ma olbrzymi potencjał.
Dzięki właściwej polityce przestrzennej ma szansę stać się nową dzielnicą o wielkomiejskim charakterze i przejąć funkcję nowoczesnego centrum Wrocławia.

Teren można i jak się wydaję należy maksymalnie wykorzystać dzieląc go na jak najwięcej średniej wielkości działek budowlanych, które będzie można sprzedać inwestorom.

Realizacja Projektu Centrum Świebodzkiego wymaga ścisłego porozumienia między Gminą Wrocław i pkp, strategicznymi właścicielami większości terenów. Projekt Centrum Świebodzkiego nie będzie można w pełni zrealizować bez wsparcia Władz Miasta, w których kompetencjach leży występowanie do właściwego Ministra o pozyskanie pozostałych terenów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów.

Najważniejszą kwestią mającą znaczący wpływ na kształt przyszłego zagospodarowania tego obszaru jest funkcja jaką pełnić ma w przyszłości Dworzec Świebodzki. Czy ma ponownie zostać czołowym dworcem kolejowym, czy zostać wykorzystany jako stacja Szybkiej Kolejki Miejskiej, czy też zostać ostatecznie przekształcony dla pełnienia nowej funkcji.

Kwestia ta wymaga szczegółowego opracowania i rozstrzygnięcia w szerszej skali: obsługi euroregionu, obszaru kraju, województwa, satelitarnych miast aglomeracji wrocławskiej i poszczególnych dzielnic samego miasta. Nie podejmując się rozstrzygnąć jednoznacznie tej kwestii autorzy niniejszego opracowania rozważyli kilka wariantów tak z wykorzystaniem Dworca Świebodzkiego w jego funkcji kolejowej, jak i rezygnując z tej funkcji (tak czasowo jak i na stałe).
3-mapa-wlasnosci-zakres4-mapa-wlasnosci-legenda

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Centrum Świebodzkie - Opis obecnej sytuacji, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl