20

kw.

Centrum Świebodzkie – komunikacja samochodowa »

Architektura i Urbanistyka

7 - komunikacjaAutorzy opracowania wzięli pod uwagę nie tylko wszystkie trasy istniejące w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, ale także trasy, które można i jak się wydaje należałoby zaprojektować. Konieczność wytyczenia nowych tras komunikujących obszar Centrum Świebodzkiego wynika z chęci maksymalnego wykorzystania okazji, jaką jest projektowanie od nowa tak dużego terenu leżącego w bezpośredniej bliskości Starego Miasta.

Wytyczenie nowych tras wydaje się także sensowne, biorąc pod uwagę konieczność dodatkowego skomunikowania obszarów uwalnianych dla tkanki miejskiej poprzez przekształcenie ich z terenów kolejowych w Centrum Świebodzkie. Jeśli teren ten w przyszłości ma być atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów trzeba już na etapie koncepcji zagęścić siatkę ulic.

  • Trasa Strzegomska od placu Orląt Lwowskich do poszerzonej w rejonie stacji W-w Gądów ul. Strzegomskiej, łącząca centrum z osiedlami Nowy Dwór i Muchobór Wielki oraz z lotniskiem,
  • Śródmiejska Trasa Południowa łącząca pl. Strzegomski z poszerzoną ul. Szpitalną / Zdrową, komunikująca centrum z dzielnicami wschodnimi, zachodnimi i południowymi miasta,
  • Trasa Świebodzka (do tej pory nie pojawiła się w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia) od pl. Orląt Lwowskich biegnąca równolegle do linii kolejowej do skrzyżowania z ul. Klecińską i dalej łącząca się z Trasą Czeską – jako alternatywa dla przeciążonej ul. Grabiszyńskiej. Doskonale komunikuje Centrum miasta z obszarem Węzła Bielańskiego, a także z terenami obecnych ogródków działkowych położonych po obu stronach ul. Klecińskiej, które ostatecznie ustąpią miejsca zabudowie miejskiej, natomiast dzięki przedłużeniu Trasy Muchoborskiej od ul. Klecińskiej do Trasy Świebodzkiej komunikująca Centrum również z lotniskiem,
  • Trasa Nabycińska – (również nie pojawiła się jeszcze w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia) będąca przedłużeniem Trasy Świebodzkiej w kierunku północnym – od ul. Nabycińskiej przecinająca pl. Solidarności, ul. Długą i komunikując Kępę Mieszczańska, mostem przez Odrę do pl. Strzeleckiego, jako alternatywa dla zatłoczonej ul. Podwale, komunikując tym samym Centrum z dzielnicami północnymi miasta.

Sieć ulic lokalnych na terenie Centrum Świebodzkiego, poza wyżej opisanymi, projektuje się tak, by maksymalnie nawiązać do siatki ulic z poza obszaru, dzieląc go na kwartały o zbliżonych powierzchniach, wyznaczając place i skwery na ich skrzyżowaniach. Część ulic lokalnych można urządzić jako ciągi piesze.

Dzięki budowie Trasy Strzegomskiej – ulica Legnicka traci charakter miejskiej autostrady (trasa kategorii G) i staje się wielkomiejską aleją (droga lokalna L ). Przecznice zostają odtworzone lub zaprojektowane. Przekrój zmniejszony do 2×2 + wydzielone torowisko tramwajowe w pasie rozdziału (jak al. Hallera, czy Powstańców Śląskich). Wydaje się, że dla efektywnego skomunikowania terenu Centrum Świebodzkiego, tak z pozostałymi rejonami Wrocławia, jak i wewnętrznie, należy zrezygnować z koncepcji budowy jednej dominującej trasy (która łatwo by się korkowała) ale postawić na wiele równorzędnych tras/ulic o przekroju nie większym niż istniejące arterie na południu miasta (jak al. Hallera, czy Powstańców Śląskich).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Centrum Świebodzkie - komunikacja samochodowa, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl