21

kw.

Centrum Świebodzkie – dworzec Mikołajów zamiast Świebodzkiego »

Architektura i Urbanistyka

CiPafawagJPGMając na uwadze odzyskanie jak największej przestrzeni zaplecza dworca dla stworzenia tam pełnowartościowej tkanki miejskiej, myśląc o tym obszarze jako wielkomiejskiej dzielnicy, mogącej w przyszłości stać się właściwym Centrum miasta (wrocławskim City) z góry odrzucamy możliwość połączenia dworca torami zbudowanymi na powierzchni ziemi.

Takie rozwiązanie kolidowałoby z potencjalnymi ulicami, które obszar ten mogą skomunikować i urbanistycznie scalić z dzielnicami położonymi w sąsiedztwie. Rozwiązanie takie zdeterminuje również konieczność budowy tunelu, lub co gorsza estakady w ciągu Śródmiejskiej Trasy Południowej. Budowa torów w poziomie „0” i budowa estakady w ciągu ŚTP wymusi zachowanie wymaganych przez przepisy odległości, co negatywnie wpłynie na intensywność zabudowy, stopień wykorzystania terenu i potencjalne zyski ze sprzedaży gruntów. Śródmiejska Trasa Południowa i Trasa Świebodzka powinny zostać zaprojektowane jako wielkomiejskie aleje, ze szpalerami drzew, zabudowane pierzejami budynków o zróżnicowanych funkcjach. Budowa torów i estakady przekreśla taką wizję. Dlatego zasadniczą kwestią jest przyszłość Dworca Świebodzkiego. Wcześniej zaprezentowaliśmy kilka wariantów zagospodarowania Centrum Świebodzkiego, w których uniknięto budowy wyżej wymienionej estakady. Warianty te, poza jednym, zakładały przywrócenie w przyszłości funkcji kolejowej Dworca Świebodzkiego. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem było wybudowanie tunelu, przekształcenie Świebodzkiego na dworzec z peronami podziemnymi. Byłoby to jednak rozwiązanie
drogie i pracochłonne. Głównymi argumentami reanimacji dworca jest możliwość stworzenia z niego stacji obsługującej ruch pociągów lokalnych z lotniska, przejęcia części ruchu kolejowego z Dworca Głównego, budowa stacji SKM – a także w dalszej przyszłości kontynuacji tunelu od podziemnego dworca jako zaczątku
wrocławskiego metra.
Mimo tych argumentów i niewątpliwie dobrej lokalizacji dworzec ten ma jednak same minusy:

 • nie jest w stanie obsłużyć wszystkich kierunków,
 • nie ma praktycznie możliwości połączenia go z Dworcem Głównym,
 • nie ma odpowiedniego zaplecza,
 • ma ograniczoną pojemność,
 • jest dworcem czołowym.

Skomunikowanie go z lotniskiem również wydaje się mało korzystne, gdyż byłoby to jedno z niewielu połączeń, które mógłby obsługiwać, zatem oprócz stacji docelowej nie byłby dworcem przesiadkowym. Najrozsądniejszym zatem rozwiązaniem jest rozbudowa Dworca Głównego o dodatkowy peron dla kolejki SKM, obsługującej ruch min na lotnisko oraz w razie konieczności dobudowy 1–2 torów do istniejącej estakady. Pociągi z lotniska jeździłyby na Dworzec Główny, ale dzięki stosunkowo niewielkim nakładom w porównaniu do budowy tunelu – również na Dworzec Mikołajów i Dworzec Nadodrze. Przedstawiamy rozwinięcie wersji, która zakłada rezygnację z funkcji kolejowej Dworca
Świebodzkiego. W zamian odbudowy torów do Dworca Świebodzkiego, które zdegradują potencjał jego otoczenia albo budowy kosztownego tunelu – korzystniejszym rozwiązaniem wydaje się budową łącznika od linii 274 (W-w Świebodzki – Zgorzelec) do linii 271 (W-w Główny – Poznań Główny).

Dzięki takiemu rozwiązaniu pociągi od strony W–w Zachodni, W–w Muchobór i w przyszłości W–w Lotnisko będą mogły pojechać na Dworzec Główny (jak obecnie), ale również skręcić na Dworzec Mikołajów i Dworzec Nadodrze. Oprócz korzyści płynących z optymalnego rozprowadzenia po mieście pociągów z lotniska, plusem takiego rozwiązania jest odciążenie Dworca Głównego. Pociągi jadące liniami 274 od strony W–w Zachodni czy 273 od strony W–w Muchobór, będą mogły skręcić w kierunku Dworca Mikołajów i kontynuować bieg w kierunku Poznania przez W–w Popowice, czy w kierunku Oleśnicy przez Dworzec Nadodrze, bez konieczności jazdy przez Dworzec Główny. Rozwiązanie takie wymusza poza budową ww. łącznika – konieczność dobudowy na stacji W–w Mikołajów pary torów i rozbudowę go z roli stacji do funkcji dworca przelotowego, z całą niezbędną infrastrukturą (jak np. Berlin Spandau):
Budowa łącznika kolejowego wymusza konieczność innego przeprowadzenia Trasy Świebodzkiej. Jej przebieg w związku z kolizją z planowanym łącznikiem kolejowym przeprojektowujemy. Dotychczas przeprowadzona równolegle do linii 274 (W–w Świebodzki – Zgorzelec) – teraz skręcona, przechodząc przez teren byłej fabryki Pafawag i dalej do Trasy Czeskiej.

Dworzec Mikołajów z racji swojego położenia, przelotowego układu torów i po budowie łącznika możliwości obsługi WSZYSTKICH kierunków góruje nad możliwościami reanimowanego Dworca Świebodzkiego. Głównymi zaletami rozbudowy Mikołajowa do roli Dworca są zatem:

 • centralne położenie geograficzne na mapie miasta,
 • bliskość dużych dzielnic mieszkaniowych,
 • bliskość rozbudowujących się w jego rejonie funkcji usługowych (centra handlowe, biura)
 • lokalizacja przy jednej z głównych arterii miejskich – ul. Legnickiej i planowanej Trasie Strzegomskiej,
 • przelotowy układ torów,
 • możliwość obsługi wszystkich kierunków,
 • doskonałe połączenie z pozostałymi dworcami: Głównym i Nadodrze,
 • możliwość rozbudowy układu torowego (MPZP zakłada rezerwę)
 • sąsiedztwo niezabudowanego terenu po byłym wzgórzu Mikołajskim, dającego możliwość wykreowania wielkomiejskiego sąsiedztwa z funkcjami obsługi podróżnych (hotele, przystanki KZ, usługi) i innymi funkcjami (biura, mieszkania,handel)

Siatka ulic miejskich, kwartały zabudowy, nowa linia tramwajowa w osi alei łączącej obecną ul. Legnicką z planowaną Trasą Strzegomską. (Legnicka i Trasa Strzegomska docelowo oczywiście jako miejskie aleje z drzewami i licznymi przecznicami).

Na zachód od dworca – zabudowa śródmiejska (hotele, hostele, biura oraz handel i mieszkania jako funkcja uzupełniająca). Stacja Mikołajów i estakada kolejowa w jej obrębie rozbudowana o 2 tory od strony zachodniej – dla pociągów towarowych zjeżdżających z obwodnicy towarowej. Dzięki takiemu układowi pociągi towarowe przejadą przez stację „tranzytem” z ominięciem torów osobowych i peronów. Za wiaduktem nad ul. Legnicką pociągi towarowe zjadą na tory ogólne w kierunku W–w Popowice lub Dworca Nadodrze. Istniejące obecnie 4 tory po modernizacji i przystosowaniu układu torowego – zostaną przeznaczone jedynie dla obsługi pociągów osobowych z Dworca Głównego, Dworca Mikołajów, stacji W–w Zachodni i stacji W–w Popowice. Przyszłość Dworca Świebodzkiego – to Dworzec Mikołajów. Obszar Centrum Świebodzkiego w 100% przeznaczony dla potrzeb przyszłej wielkomiejskiej dzielnicy (pod zabudowę, aleje, ulice, place, skwery i zieleń), funkcja kolejowa przeniesiona na Dworzec Główny i Dworzec Mikołajów. Rezygnacja z funkcji kolejowej Dworca Świebodzkiego w tej koncepcji nie przekreśla jednak całkowicie możliwości budowy w dalszej przyszłości linii podziemnej do Dworca Świebodzkiego – jako początku trasy metra. Korytarz komunikacyjny pod Trasą Świebodzką i rezerwa terenu na rozwidleniu łączników do dworca Głównego i Dworca Mikołajów stwarza możliwość budowy takiego tunelu.
BerlinSpandauJPGTnowyprzebiegzoomjpgMikoajw-ZACHODNIJPG

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.8/10 (6 votes cast)
Centrum Świebodzkie - dworzec Mikołajów zamiast Świebodzkiego, 6.8 out of 10 based on 6 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl