13

sty

O wzroście roli organizacji samorządowych »

Tożsamość

„Nie mają dużych funduszy, ani wielu członków, mimo to ich nowoczesny punkt widzenia ma coraz większe znaczenie dla samorządów. Miejscy aktywiści wskazują jak poprawić jakość życia w naszych miastach.”

Najpierw dyskutowali na forach internetowych o problemach miast, w których mieszkają, teraz pokazują propozycje ich rozwiązań. Organizują happeningi, piszą petycje, udzielają się w debatach. Czasem ich akcje są bardzo spektakularne – jak malowanie białą farbą samochodów nieprawidłowo parkujących na chodnikach (tak na ten problem zwrócił uwagę Łukasz Roth w Krakowie). Nowe miejskie stowarzyszenia w przeciwieństwie do starszych organizacji zajmujących się najczęściej sprawami edukacji, kultury, czy pomocy społecznej zwracają uwagę przede wszystkim na problemy jakości przestrzeni publicznej i spójności planów zagospodarowania. Poruszają też takie tematy jak komunikacja publiczna i ochrona zabytków. Miejscy aktywiści mówią o rzeczach, które nie zawsze są przez samorządy i media lokalne traktowane jako istotne. Na przykład zarejestrowane w 2007 r. Forum Rozwoju Warszawy przedstawiło władzom miasta kilka propozycji zagospodarowania ulic i placów, a także uwag do miejscowych planów zagospodarowania. (…)

Czytaj cały artykuł „Aktywiści dają impuls” na portalsamorzadowy.pl >

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl