3

sty

Priorytety dla Tramwaju Plus »

Komunikacja

Opis priorytetów Tramwaju Plus wraz z listą skrzyżowań:

CHARAKTERYSTYKA TYPÓW PRIORYTETÓW

Na trasach Tramwaj Plus: A1, A1a, A2
Specjalne – na wybranych zespołach skrzyżowań: AS1, AS2, AS3, AS4
Na Trasach Średnicowych – bez Tramwaju Plus: B1, B1a, B2, B2a

Typ A1 (do zastosowania na typowych skrzyżowaniach tras Tramwaj Plus)
Praca sygnalizacji musi honorować następujące zasady:
1. Tramwaje T Plus na wlotach, na których nie ma przystanku przed skrzyżowaniem, otrzymują sygnał „JAZDA” – BEZ ŻADNEJ STRATY CZASU.
2. Tramwaje T Plus na wlotach, na których jest przystanek przed skrzyżowaniem, otrzymują sygnał „JAZDA”, od chwili zgłoszenia gotowości odjazdu z przystanku (np. poprzez zamknięcie drzwi) – PO CZASIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ MINIMALNY MOŻLIWY CZAS NIEZBĘDNY NA ZMIANĘ FAZY RUCHU.
3. Przywileje wskazane w p. 1 i 2 powinny mieć zapewnione również wszystkie tramwaje innych linii (średnicowych i klasycznych), których przebieg może spowalniać przejazd tramwaju linii T Plus (tramwaje na tym samym wlocie skrzyżowania).

Typ A1a (do zastosowania na węzłowych skrzyżowaniach tras Tramwaj Plus)
Praca sygnalizacji musi honorować następujące zasady:
1. Tramwaje linii T Plus otrzymują sygnał „JAZDA” wg zasad jak w Typie A1, z dopuszczeniem zwiększonej straty czasu w sytuacji, gdy zachowanie takich wymagań spowodowałoby istotne zaburzenie warunków ruchu na tym skrzyżowaniu dla ciągu skoordynowanego lub wybranej relacji głównej. Średnio, takie dodatkowe straty czasu, nie
powinny być większe niż 10 s.
2. Przywileje wskazane w p. 1 powinny mieć zapewnione również wszystkie tramwaje innych linii (średnicowych i klasycznych), których przebieg może spowalniać przejazd tramwaju linii T Plus (tramwaje na tym samym wlocie skrzyżowania).

Typ A2 (do zastosowania na wybranych skrzyżowaniach tras Tramwaj Plus i kolizyjnych Tras Średnicowych)
Praca sygnalizacji musi honorować następujące zasady:
1. Dla tramwajów linii T Plus wymagany jest zachowanie zasad jak dla Typu A1a.
2. W przypadku, gdy brak zgłoszenia tramwaju T Plus, lub gdy takie
tramwaje zostały już obsłużone, tramwaje Tras Średnicowych otrzymują sygnał „JAZDA” nie później niż po zakończeniu fazy, realizowanej w chwili zgłoszenia gotowości do przejazdu tego tramwaju.
3. Przywileje wskazane w p. 1 i 2 powinny mieć zapewnione również wszystkie tramwaje innych linii (średnicowych i klasycznych), których przebieg może spowalniać przejazd tramwajów linii T Plus lub Tras Średnicowych (tramwaje na tym samym wlocie skrzyżowania).

Typy specjalne AS (do zastosowania na wybranych skrzyżowaniach lub zespołach skrzyżowań specjalnych)

1. AS1 – sterowanie winno honorować następujące wytyczne:
a) Należy dążyć do jak najlepszych warunków przejazdu linii TP 1 (minimalizacja strat czasu),
b) Sposób sterowania powinien, w przedziałach czasu w których na odcinku mają znaleźć się tramwaje TP 1 lub TŚ 11, przeciwdziałać nadmiernemu przeciążeniu kierunku wschód – zachód (wzdłuż ul. Piłsudzkiego) tramwajami klasycznymi uniemożliwiającymi szybki przejazd TP 1 i TS 11.
c) W odniesieniu do TP 1 z Gaju, dopuszcza się, po wykryciu zbliżania się tramwajów TP 1, opóźnienie wpuszczania na ten odcinek tramwajów klasycznych od ul. Gwarnej (np. linia 0) i od Kołłątaja. (np. linie 2 i 17). Należy uwzględnić występowanie pojedynczego przystanku na skrzyżowaniu z ul. Świdnicką.
d) W odniesieniu do TP 1 od pl. Legionów, dopuszcza się, po wykryciu zbliżania się tramwajów TP 1, opóźnienie wpuszczania na ten odcinek tramwajów klasycznych od ul. Swidnickiej (np. linie 2, 17).

2. AS2 – sterowanie winno honorować następujące wytyczne:
a) Zapewniać – w miarę możliwości – dla linii TP 1 oraz TP 2 standardu preferencji jak dla typu A1a z dopuszczeniem średniego opóźnienia (dodatkowej straty czasu) dla tych linii do 20 s.
b) Jako podlegający preferencji ciąg główny, o którym mowa w Typie A1a, należy traktować ciąg wzdłuż ul. Legnickiej – Ruskiej/ Św. Mikołaja.
c) Sterowanie winno być ściśle skoordynowane ze sterowaniem na skrzyżowaniach Legnicka – Sokolnicza i Legnicka – Nabycińska.
d) W przypadku jednoczesnego zapotrzebowania na możliwość przejazdu tramwajów TP 1 (od centrum) i TP 2 (od pl. Orląt Lwowskich) – prawo przejazdu winien otrzymywać w pierwszej kolejności tramwaj TP 2.
e) Konieczność zastosowania organizacji ruchu i sposobu sterowania sprzyjającego eliminacji blokowanie torowiska TP 1 na ul. Podwale i powiązanie z rozwiązaniami dotyczącymi skrzyżowania pl. Orląt Lwowskich. Na etapie projektowania należy ocenić jakie zmiany organizacji ruchu są konieczne dla osiągnięcia oczekiwanego efektu.

3. AS3 – sterowanie winno honorować następujące wytyczne:
a) Zapewniać – w miarę możliwości – dla linii TP 1 oraz TP 2 standardu preferencji jak dla typu A1a.
b) Jako podlegający preferencji ciąg główny, o którym mowa w Typie A1a, należy traktować ciąg wzdłuż ul. Legnickiej – Lotniczej.
c) W przypadku jednoczesnego zapotrzebowania na możliwość przejazdu tramwajów TP 1 (od ul. Milenijnej) i TP 2 (od ul. Lotniczej) – prawo przejazdu winien otrzymywać w pierwszej kolejności ten tramwaj, dla którego bliższa jest faza zezwalająca na przejazd w jego relacji .

4. AS4 – sterowanie winno honorować następujące wytyczne:
a) Na 3 skrzyżowaniach, gdzie występuje przecięcie kierunków TP 2 oraz TŚ 6 i 7 (jednokierunkowe przebiegi) należy dążyć do zapewnienia priorytetu jak dla Typu A2. W przypadku zagrożenia, że realizacja tego celu może zagrażać bezpieczeństwu pieszych lub istotnie pogorszyć koordynację pojazdów kołowych na głównym kierunku (trasa W – Z) można w najmniejszym koniecznym zakresie odstąpić od zapewnienia wspomnianego standardu A2.

Typ B1 (do zastosowania na typowych skrzyżowaniach Tras Średnicowych bez tras Tramwaj Plus – poza centrum)
Praca sygnalizacji musi honorować następujące zasady:
1. Tramwaje Tras Średnicowych na kierunku „OD PĘTLI DO CENTRUM MIASTA” otrzymują priorytet przejazdu jak tramwaje T Plus w Typie A1.
2. Tramwaje Tras Średnicowych na kierunku „OD CENTRUM MIASTA DO PĘTLI”, w przypadku ich OPÓŹNIENIA w stosunku do rozkładu jazdy otrzymują priorytet przejazdu jak tramwaje T Plus w Typie A1.
3. Tramwaje Tras Średnicowych na kierunku „OD CENTRUM MIASTA DO PĘTLI” w przypadku ich jazdy ZGODNEJ z rozkładem jazdy otrzymują priorytet przejazdu jak tramwaje T Plus w Typie A1a.
4. Przywileje wskazane w p. 1 – 3 powinny mieć zapewnione również wszystkie tramwaje linii klasycznych, których przebieg może spowalniać przejazd tramwaju Tras Średnicowych (tramwaje na tym samym wlocie skrzyżowania).

Typ B1a (do zastosowania na węzłowych skrzyżowaniach Tras Średnicowych bez tras Tramwaj Plus – poza centrum)
Praca sygnalizacji musi honorować następujące zasady:
1. Tramwaje Tras Średnicowych na kierunku „OD PĘTLI DO CENTRUM MIASTA”, w przypadku ich OPÓŹNIENIA w stosunku do rozkładu jazdy, otrzymują priorytet przejazdu jak tramwaje T Plus w Typie A1a, oraz brak priorytetu w przypadku braku opóźnienia.
2. Dla tramwajów na kierunku „OD CENTRUM MIASTA DO PĘTLI” nie jest wymagany priorytet.
3. Przywileje wskazane w p. 1 powinny mieć zapewnione również wszystkie tramwaje linii klasycznych, których przebieg może spowalniać przejazd opóźnionego tramwaju Tras Średnicowych (tramwaje na tym samym wlocie skrzyżowania).

Typ B2 (do zastosowania na typowych skrzyżowaniach Tras Średnicowych bez tras Tramwaj Plus – w centrum)
Praca sygnalizacji musi honorować następujące zasady:
1. Tramwaje Tras Średnicowych otrzymują priorytet przejazdu jak tramwaje T Plus w Typie A1.
2. Przywileje wskazane w p. 1 powinny mieć zapewnione również wszystkie tramwaje linii klasycznych, których przebieg może spowalniać przejazd opóźnionego tramwaju Tras Średnicowych (tramwaje na tym samym wlocie skrzyżowania).

Typ B2a (do zastosowania na węzłowych skrzyżowaniach Tras Średnicowych bez tras Tramwaj Plus – w centrum)
Praca sygnalizacji musi honorować następujące zasady:
1. Tramwaje Tras Średnicowych otrzymują priorytet przejazdu jak tramwaje T Plus w Typie A1a, w przypadku ich OPÓŹNIENIA w stosunku do rozkładu jazdy, oraz brak priorytetu w przypadku braku opóźnienia.
2. Przywileje wskazane w p. 1 powinny mieć zapewnione również wszystkie tramwaje linii klasycznych, których przebieg może spowalniać przejazd opóźnionego tramwaju Tras Średnicowych (tramwaje na tym samym wlocie skrzyżowania)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl