30

lip

List otwarty w sprawie budynku przy ul. Kanonii 9 »

Estetyka

kanonia_9Do:  Sz.P. Andrzej Kubik – Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków – dwkz@dwkz.pl

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy do wiadomości fakt, że we Wrocławiu znów dochodzi do sytuacji, w której wyburzane się cenne budynki. Aż trudno sobie wyobrazić, że w mieście, w którym realizowany jest kompleksowy program remontów kamienic, znika z powierzchni ziemi ponad stutrzydziestoletnia kamienica na Ostrowie Tumskim. Biorąc pod uwagę fakt, iż jej właścicielem jest Metropolia Wrocławska, jesteśmy wręcz zniesmaczeni takim sposobem postępowania z cennymi obiektami najstarszej części Wrocławia.

Nie mogąc już zmienić historii budynku przy ul. Kanonii 9, chcemy się ustosunkować co do jego przyszłości.

Ostrów Tumski i Rynek to miejsca z wyjątkową atmosferą. O ile Rynek od wieków zabudowywany był nowoczesnymi budynkami (czego przykładem jest m.in. siedziba BZ WBK) i ta mieszanka stylów oraz epok świadczy o jego unikatowości – o tyle Ostrów Tumski, mimo zniszczeń wojennych, zachował swój oryginalny charakter, który naszym zdaniem nie powinien być zmieniany.

Nie zgadzamy się zatem z propozycją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który „nie jest za wiernym odtwarzaniem budowli” tylko „odbudowy z zachowaniem gabarytów oraz klimatu i atmosfery zburzonego obiektu”. Jest to niezgodnie z deklaracją wyrażoną w uchwale nr XIII/442/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21.10.1999r. (§ 25 ust. 27 pkt 2 lit. c), w treści: „dopuszczalne w parterze usługi związane z obsługą turystów – bez zmiany formy otworów okiennych” – oraz w tym samym punkcie lit. d, w treści: „wymagane   zachowanie  bryły,  gabarytów  i  formy  elewacji  z niezbędnym odtworzeniem zniszczonych elementów”.

Nie chcemy aby powtórzone zostały błędy „Domu Jana Pawła II”, który jedynie „nawiązuje do klimatu”, ale robi to w sposób nieudolny i razi swoją nieadekwatnością w spójnym kontekście Ostrowa Tumskiego. Przecież akceptacja innego wyglądu budynku to legalizacja bezprawia oraz zachęta dla innych, którzy są w posiadaniu zabytków. Czy spalone przedszkole z wystawy WUWA nie nauczyło nas, że inwestorzy nie zawsze mają czyste intencje?

Natomiast postulat bezwzględnego odtworzenia fasady wyrażony przez Miejskiego Konserwatora Zabytków jest według nas postulatem słusznym.

Działania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powinny być zbieżne z interesem ogółu społeczeństwa i dążeniem do zachowania dziedzictwa kulturowego miasta. Przedstawiany przez WKZ pogląd, że możliwa będzie zmiana wyglądu budynku stoi w sprzeczności z tak określonym celem. Z uwagi na wagę sprawy i jej możliwe dalsze reperkusje w postrzeganiu miasta przez inwestorów, mieszkańców i turystów, wyrażamy nadzieję, że sprawa ta nie zostanie “zamieciona pod dywan”, a osoby odpowiedzialne poniosą karę, przy aktywnym udziale organów państwa.

Jednocześnie pragniemy zapytać:

1) dlaczego budynek przy ul. Kanonii 9 nie został wpisany do rejestru zabytków i nie był remontowany pod nadzorem konserwatorskim?, tj. niezgodnie z deklaracją wyrażoną w uchwale nr XIII/442/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21.10.1999r. (§ 25 ust. 27 pkt 1 lit. c), w treści: „(…) domy  mieszkalne – ul. Kanonia 9 i 11 – wskazany wpis do rejestru zabytków budynku nr 9 (…)” oraz pkt 2, w treści: “wymagany remont budynku przy ul. Kanonia 9 według szczegółowych wytycznych konserwatorskich i za zgodą właściwych służb konserwatorskich: (…)”;

2) dlaczego właściwy organ działający w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków nie wywiązał się z obowiązku powiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez inwestora?

3) czy Kuria wie, że:

a) mimo pełnomocnictwa udzielonego firmie „Brufreks”, dalej pozostaje ona inwestorem, do którego obowiązków należy zorganizowanie procesu budowy, co nie zwalnia jej z odpowiedzialności za wyburzenie tego obiektu zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego? (art. 98–109 ustawy z 23 kwietnia 1964 r.),

b) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”, art. 17. “Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są: 1) inwestor; 2) inspektor nadzoru inwestorskiego; 3) projektant; 4) kierownik budowy lub kierownik robót.” – więc nie może zrzucać odpowiedzialności na “inwestora zastępczego”, bo w polskim prawie budowlanym nie ma takiego pojęcia?

4) czy burzenie obiektu odbyło się z szacunkiem do detalu i zachowano elementy dekoracyjne kamienicy (w tym rzeźbę narożną)?

Z poważaniem,

Marek Karabon – szef Pionu Tożsamości TUMW
Wojciech Prastowski – szef Pionu Estetyki TUMW

Do wiadomości:

Katarzyna Hawrylak-Brzezowska – Miejski Konserwator Zabytków – mkz@um.wroc.pl
Wrocławska Kuria Metropolitalna – kuria@archidiecezja.wroc.pl
Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – minister@mkidn.gov.pl
Jacek Ossowski – Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia – jacek.ossowski@rada.wroc.pl
Rafał Dutkiewicz – Prezydent Miasta Wrocławia – bpr@um.wroc.pl
Piotr Fokczyński – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa – wab@um.wroc.pl
Dr Rafał Eysymontt – Stowarzyszenie Historyków Sztuki – shs@shs.wroclaw.pl , shs@shs.pl
Prof. dr hab. Waldemar Okoń – Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UWr – sekret@uni.wroc.pl
Dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos – Instytut Historii Sztuki UWr – zablocka-kos@uni.wroc.pl
Prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Medeksza – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej – sekretariat.w-1@pwr.wroc.pl
Dr Piotr Gerber – Instytut Historii, Architektury, Sztuki i Techniki PWr – sekretariat.w-1@pwr.wroc.pl
Prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz, Kierownik Zakładu Historii Teorii Architektury i Urbanistyki Wydziału Architektury PWr – sekretariat.w-1@pwr.wroc.pl
Gazeta Wyborcza, Wrocław – listy@wroclaw.agora.pl
Beata Maciejewska – beata.maciejewska@wroclaw.agora.pl
Polska Gazeta Wrocławska – hanna.wieczorek@gazeta.wroc.pl , marek.twarog@gazeta.wroc.pl
Tuwroclaw.com – redakcja@tuwroclaw.com
Moje Miasto Wrocław – redakcja@mmwroclaw.pl
Tomasz Sikora, Polskie Radio Wrocław – tomaszsikora@prw.pl
Zawód:Architekt – Krajowa Izba Architektów – redakcja@zawod-architekt.pl
Inwestor – gazeta inwestycyjna office@Investpress.pl
Anna Tuz TVP Wrocław –  Anna.Tuz@tvp.pl
TVP Wrocław, redakcja „Faktów” – fakty@wro.tvp.pl
TVN 24 – kontakt@tvn24.pl
dr Agnieszka Tomaszewicz – agnieszka.tomaszewicz@pwr.wroc.pl
dr Agnieszka Gryglewska – agnieszka.gryglewska@pwr.wroc.pl

Zdjęcia tej kamienicy na www.dolny-slask.org.pl.

Za zgodą użytkownika portalu http://dolnoslaskie.fotopolska.eu/ o nicku Kavikvs publikujemy kilka jego historycznych zdjęć:

Kanonia 9

Kanonia 9

Kanonia 9

________________________________________________________________________________

Na nasz list otwarty jako pierwsze zareagowało MMwroclaw.pl. (30 lipca 2010)

Następnie:  „Fakty” TVP Wrocław na swojej stronie oraz materiał wideo – autor: pani redaktor Katarzyna Dynowska. (2 sierpnia 2010) .

Kanonia 9

Fot. Krzysztof Prastowski – 30.11.2007 r.

TUMW będzie sprawdzał dlaczego zaistniała ta rozbieżność:

Kościół zapewnia, że odbuduje kamienicę wg pierwotnych planów.
Mamy pełną dokumentację i według niej będziemy chcieli ją odtworzyć – zapewnia ks. Stanisław Jóźwiak”

A w materiale wrocławskich Faktów słyszymy:

„Nie można mówić o wiernym odtworzeniu, jak nie znamy tych detali (…) bo przed wyburzeniem nie zrobiono wymaganej dokumentacji architektoniczno budowlanej” mówi Wojewódzki Konserwator Zabytków. Nie wiadomo zatem w jakim stopniu uda się odtworzyć budynek.

Kolejne informacje o możliwiej odbudowie kamienicy > Czytaj na MMWrocław.pl

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.9/10 (8 votes cast)
List otwarty w sprawie budynku przy ul. Kanonii 9, 9.9 out of 10 based on 8 ratings

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia - Tumw.pl - Wszelkie Prawa zastrzeżone
kontakt@tumw.pl